De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.

De DNR kan in samenhang worden gebruikt met de standaardtaakbeschrijving (STB). Deze STB is een systematische beschrijving van ontwerp- en advieswerkzaamheden, die als hulpmiddel kan dienen voor het verdelen, offreren en contracteren van dergelijke werkzaamheden in bouwprojecten. Klik hier voor meer informatie over de STB.

De DNR 2011 en samenhangende documenten kan hieronder worden gedownload. Voor meer informatie en het bestellen van een gedrukt examplaar verwijzen wij u door naar de website www.nlingenieurs.nl.