Published On: August 9, 20222.4 min read

Building Information Modeling (BIM) is een krachtige digitale technologie die de bouw- en ontwerpindustrieën revolutioneert door een samenwerkingsplatform te bieden voor het creëren, beheren en visualiseren van bouwprojecten. Het speelt ook een cruciale rol in kostenberekening. BIM maakt nauwkeurige en efficiënte kostenraming mogelijk gedurende de hele levenscyclus van een project.

Enkele van de belangrijkste manieren waarop Building Information Modeling (BIM) wordt gebruikt voor kostenberekening worden hieronder samengevat:

1. 3D Visuele Representatie:

BIM biedt een uitgebreid 3D-model van het gehele bouwproject. Dit 3D-model is meer dan alleen een statische representatie; het bevat gedetailleerde informatie over de geometrie, componenten, materialen en hun onderlinge relaties van het project. Dit visuele model biedt een duidelijk begrip van de reikwijdte en complexiteit van het project, wat van onschatbare waarde is voor kostenramingen. Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een nieuw kantoorgebouw zou het 3D BIM-model de lay-out van de structuur weergeven, inclusief muren, ramen, deuren en verschillende bouwsystemen zoals HVAC en elektrisch. Deze visuele representatie helpt bij het nauwkeurig schatten van de benodigde materialen en arbeid.

2. Geïntegreerde Gegevens:

BIM integreert gegevens uit verschillende ontwerpdisciplines, zoals architectuur, constructie en MEP (mechanische, elektrische en loodgieterswerk). Deze integratie betekent dat het BIM-model informatie bevat uit de plannen van architecten, berekeningen van constructie-ingenieurs en systemen van mechanische/elektrische ingenieurs. Als voorbeeld, bij het berekenen van de kosten voor de elektrische componenten van een gebouw, zal BIM gegevens bevatten uit het elektrische ontwerp, inclusief het aantal en het type lichtarmaturen, stopcontacten en benodigde bedrading. Deze integratie zorgt ervoor dat kostenramingen gebaseerd zijn op de meest actuele en gecoördineerde informatie.

3. Staat van Hoeveelheden (BOQ's):

BIM vergemakkelijkt de creatie van gedetailleerde en gecoördineerde staat van hoeveelheden. Deze BOQ's zijn in feite geïnventariseerde lijsten die de hoeveelheden en soorten materialen, apparatuur en arbeid specificeren die voor elk aspect van het project nodig zijn. Bijvoorbeeld, de BOQ voor de vloerbedekking in een bouwproject zou het exacte aantal vierkante meters, het type vloermateriaal en de benodigde arbeidsuren vermelden. Dit detailniveau maakt nauwkeurige kostenraming mogelijk omdat het project wordt opgesplitst in zijn samenstellende delen.

4. Real-time Updates:

Terwijl het project evolueert, maakt BIM real-time updates van de kostenraming mogelijk. Als bijvoorbeeld een ontwerpwijziging wordt doorgevoerd, zoals het toevoegen van een nieuwe ruimte of het aanpassen van het HVAC-systeem, wordt het 3D BIM-model automatisch bijgewerkt. De wijzigingen worden weerspiegeld in de BOQ's en kostenberekeningen, waardoor wordt gegarandeerd dat schattingen nauwkeurig en actueel blijven, waardoor het risico op kostenoverschrijdingen als gevolg van verouderde informatie wordt verminderd.

In wezen draagt BIM's capaciteit om een 3D visueel model te leveren, gegevens uit verschillende bronnen te integreren, gedetailleerde BOQ's te genereren en real-time updates te bieden allemaal bij aan nauwkeurigere en betrouwbare kostenraming gedurende het hele bouwproject, waardoor het een onmisbaar instrument is voor effectief beheer van bouwbudgetten.

Deel dit artikel, kies uw platform!
Geïnteresseerd? Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u terug.

Gerelateerde artikelen