Published On: August 15, 20221.6 min read

Data-integratie in BIM verwijst naar het proces waarbij verschillende gegevensbronnen en -typen worden samengevoegd om een meer omvattend en informatief model te creëren. BIM-modellen zijn niet beperkt tot alleen architectonische en bouwgerelateerde informatie; ze kunnen diverse datasets bevatten die relevant zijn voor stedelijke ontwikkeling.

  • Gebruik: BIM-modellen in stadsplanning kunnen verschillende soorten gegevens bevatten, zoals geospatiale gegevens (locatiegerichte informatie), demografische informatie (bevolkingsstatistieken) en milieugegevens (informatie over de natuurlijke omgeving).
  • Voorbeeld: Een veelvoorkomende integratie in stadsplanning houdt de opname van geografische informatiesystemen (GIS)-gegevens in het BIM-model in. GIS-gegevens verschaffen informatie over de fysieke geografie van een gebied, inclusief grondgebruik, terrein, waterlichamen en meer. Deze integratie stelt stadsplanners in staat om het mogelijke effect van voorgestelde ontwikkelingen op lokale ecosystemen, overstromingsvlaktes, transportnetwerken en meer te beoordelen. Bijvoorbeeld, een stad kan GIS-gegevens gebruiken om te evalueren hoe een nieuwe woningbouwontwikkeling van invloed kan zijn op nabijgelegen wetlands of hoe een nieuw wegenbouwproject kan samenvallen met bestaande transportinfrastructuur.
  • Voordeel: Gegevensintegratie op deze manier biedt een meer holistisch begrip van de stedelijke omgeving en helpt stadsplanners geïnformeerde beslissingen te nemen. Door een breed scala aan factoren te overwegen, kunnen ze beter de gevolgen van hun planningsbeslissingen voorzien en ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in harmonie zijn met de bestaande omgeving. Het helpt ook bij het identificeren van mogelijke problemen of uitdagingen in een vroeg stadium van het planningsproces.

Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden van geïntegreerde gegevens in BIM die worden gebruikt voor stadsplanning. Een opmerkelijk voorbeeld is de ontwikkeling van Virtueel Singapore, een uitgebreid 3D-stadsmodel van Singapore dat diverse gegevensbronnen omvat, waaronder GIS-gegevens, demografische informatie en milieugegevens. Dit model ondersteunt stadsplanners bij diverse taken op het gebied van stadsplanning en -beheer, variërend van het beoordelen van de impact van nieuwe infrastructuurprojecten tot het reageren op milieuproblemen zoals de stijging van de zeespiegel. De geïntegreerde gegevens in Virtueel Singapore maken efficiëntere en geïnformeerde stadsplanningbeslissingen mogelijk.

Deel dit artikel, kies uw platform!
Geïnteresseerd? Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u terug.

Gerelateerde artikelen