Published On: August 9, 20223.4 min read

De IFC (Industry Foundation Classes) indeling is een open en neutrale bestandsindeling die wordt gebruikt in de bouw- en architectuurindustrieën om bouwinformatie en gegevens uit te wisselen en te delen tussen verschillende softwaretoepassingen. IFC-bestanden zijn in feite een digitale representatie van bouwinformatie, waarbij niet alleen geometrische gegevens worden opgenomen, maar ook niet-geometrische informatie, zoals eigenschappen, relaties en kenmerken. Deze indeling wordt onderhouden en beheerd door buildingSMART International, een wereldwijde organisatie die zich richt op het verbeteren van de bouw- en facilitymanagementindustrieën via open normen.

Het exporteren van 3D-modellen in IFC (Industry Foundation Classes) indeling van BIM (Building Information Modeling) software kan soms leiden tot veelvoorkomende problemen. Hier zijn enkele van de veelvoorkomende kwesties en mogelijke oplossingen:

1. Ontbrekende of onjuiste geometrie:
 • Probleem: Soms vertegenwoordigt het geëxporteerde IFC-bestand mogelijk de geometrie van de BIM-software niet nauwkeurig, wat resulteert in ontbrekende of onjuiste elementen.
 • Oplossing: Zorg ervoor dat het BIM-model goed is gestructureerd en vrij van fouten voordat je gaat exporteren. Controleer of er elementen zijn met ontbrekende eigenschappen of gegevens. Mogelijk moet je het BIM-model bijwerken om te voldoen aan de eisen voor IFC-export.
2. Verlies van gegevens:
 • Probleem: Bij het exporteren naar IFC exporteert bepaalde BIM-software mogelijk niet alle bijbehorende gegevens of metadata, wat resulteert in gegevensverlies in het IFC-bestand.
 • Oplossing: Controleer de IFC-exportinstellingen in je BIM-software en zorg ervoor dat je de juiste gegevens hebt geselecteerd om op te nemen. Je moet mogelijk de parameters van je BIM-software toewijzen aan IFC-gegevensvelden om essentiële informatie te behouden.
3. Grote bestandsgroottes:
 • Probleem: IFC-bestanden kunnen buitensporig groot worden, wat ze moeilijk hanteerbaar of deelbaar maakt, vooral voor complexe projecten.
 • Oplossing: Probeer het detailniveau in de IFC-export te verminderen, indien mogelijk. Dit kan het vereenvoudigen of weglaten van niet-essentiële componenten omvatten, of het maken van afzonderlijke IFC-bestanden voor verschillende bouwcomponenten. Overweeg bovendien het gebruik van IFC-compressietechnieken of software van derden om bestandsgroottes te optimaliseren.
4. Niet-ondersteunde elementen:
 • Probleem: Sommige functies of aangepaste componenten van BIM-software worden mogelijk niet ondersteund door IFC, waardoor deze elementen worden weggelaten of onjuist worden geëxporteerd.
 • Oplossing: Identificeer niet-ondersteunde elementen of componenten in je BIM-model en zoek oplossingen om ze nauwkeurig te representeren. Je moet mogelijk de IFC-richtlijnen raadplegen om de beperkingen te begrijpen.
5. Problemen met gegevensmappings:
 • Probleem: Onconsistentie in gegevensmappings tijdens de export kan resulteren in het plaatsen van informatie in onjuiste IFC-parameters of attributen.
 • Oplossing: Bekijk de toewijzing van parameters en zorg ervoor dat ze overeenkomen met de IFC-standaarden. Pas de toewijzingsinstellingen binnen je BIM-software aan om aan te sluiten op het IFC-schema.
6. Verlies van niet-geometrische informatie:
 • Probleem: BIM-modellen bevatten vaak niet-geometrische informatie, zoals bouwvolgorden, eigenschappen of relaties, die mogelijk niet effectief worden overgebracht in het IFC-bestand.
 • Oplossing: Overweeg om het IFC-bestand aan te vullen met extra documentatie of gegevensbijlagen die deze niet-geometrische aspecten van het project verklaren. Sommige BIM-software staat het exporteren van uitgebreide informatie toe met behulp van COBie (Construction Operations Building Information Exchange) naast IFC om dit probleem aan te pakken.
7. Versiecompatibiliteit:
 • Probleem: Verschillende versies van IFC kunnen variërende niveaus van ondersteuning en compatibiliteit hebben. Als de ontvangende software niet compatibel is met de IFC-versie die is gebruikt voor export, kunnen er problemen ontstaan.
 • Oplossing: Zorg ervoor dat je een IFC-versie gebruikt die wordt ondersteund door zowel je BIM-software als de ontvangende software. Controleer op updates of patches die compatibiliteitsproblemen kunnen oplossen.
8. Validatiefouten:
 • Probleem: IFC-bestanden kunnen falen in validatie tegen het IFC-schema, wat leidt tot fouten of problemen bij het importeren in andere toepassingen.
 • Oplossing: Gebruik IFC-validatietools om validatiefouten te identificeren en te corrigeren voordat je exporteert. Deze tools kunnen je helpen bij het identificeren en corrigeren van problemen in je BIM-model die een succesvolle IFC-export belemmeren. Om deze problemen te voorkomen, is het cruciaal om een goed georganiseerd en gestandaardiseerd BIM-model te handhaven en de IFC-exportopties binnen je BIM-software grondig te begrijpen. Regelmatig testen van de geëxporteerde IFC-bestanden in verschillende softwaretoepassingen en up-to-date blijven met IFC-standaarden en beste praktijken kan ook helpen om een succesvolle export en interoperabiliteit met andere belanghebbenden in het bouwproces te waarborgen.
Deel dit artikel, kies uw platform!
Geïnteresseerd? Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u terug.

Gerelateerde artikelen